Оприлюднення інформації ст. 30 Закону України “Про освіту”

№ з/п Зміст Посилання
Документи
1 Статут закладу Статут НВК
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності Розпорядження про видачу ліцензії
3 Сертифікат про акредитацію освітніх послуг
4 Річний звіт про діяльність закладу Звіт директора
про діяльність навчального закладу в 2020-2021
н.р.
Звіт діяльність НВК 2017-2018
Річний звіт про діяльність навчального закладу в 2016-2017 н.р.
5 Правила прийому учнів (зарахування та відрахування учнів) Зарахування та відрахування здобувачів освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переводу учнів в державних і комунальних закладах освіти для здобуття повної середньої освіти, затверженого наказом МОН України за №367 від 16 квітня
Інформація
6 Структура та органи управління Структура та органи управління
7 Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами Кадровий склад закладу
8 Освітні програми, які реалізуються в навчальному закладі, і перелік освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами Освітня програма на 2022-2023 навчальний рік.
Освітня програма на 2021-2022 навчальний рік
Освітня програма на 2020-2021 навчальний рік.
9 Територія обслуговування, закрита за закладом освіти його засновником Розпорядження
10 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
11 Мова освітнього процесу Відповідно до п.1 ст.7 Закона України “Про освіту”, п.1 ст.5 Закона України “Про стан загальної середньої освіти” мовою освітнього процесу є державна мова
12 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення Вакантні посади 2021-2022 навчальний рік Вчитель музичного мистецтва. Тижневе навантаження – 7 годин
13 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Матеріально-технічне забезпечення
14 Результати моніторингу стану здоров’я
15 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами Умови доступності закладу
16 Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість Види
17 Порядок наповнення і оплата додаткових освітніх та інших послуг
18 Вибір підручників 1 клас (2023),  2 клас (2024), 3 клас , 4 клас , 7 клас ,
9 клас , 10 клас (повторне видання), 10 клас
19 Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)
Кошторис
20 Кошторис та фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів Кошторис на 2023 рік
Штатний розпис 2023 рік
Кошторис на 2021 рік
Кошторис на 2020 рік
Кошторис на 2019 рік
21 Баланс на 2017 р, звітність про фінансові результати та ​​звіт про касові видатки за 2017 р. Витрати станом на 01.04.2020
Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
Касові видатки на 01.07.2018 Сагайдак НВК
Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
22 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням вартості) 2021 рік – Отримано 12 комплектів учнівських меблів на суму 19 тисяч 500 гривень від ФО “Росток”
23 Кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством Не отримували