Схема самоаналізу діяльності вчителя на уроці

1. Якими принципами навчання, вимогами програми Ви користувались при розробці уроку?
2. Яку методичну літературу використовували при підготовці до уроку?
3. Чи виділили мету та завдання уроку? Чим керувались при цьому?
4. Що було найціннішого в навчальному матеріалі, чи вдалось Вам
сконцентрувати увагу школярів на основному?
5. Чому Ви обрали даний тип уроку:
- урок вивчення нового матеріалу, застосування нових знань;
- урок формування нових знань, умінь і навичок;
- урок-аналіз контрольної роботи;
- урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу;
- урок комбінований;
- урок розвитку мови;
- урок-лекція;
- урок-семінар;
- урок-диспут та інші?

6. Визначіть етапи уроку відповідно до його типу.
7. Поясніть вибір методів і прийомів, використаних на уроці, розподіл часу на різні види діяльності.

8. Чи виникли труднощі у всього класу при засвоєнні нового матеріалу? Чому?
9. Як Ви спланували діяльність школярів на уроці? Чи все вдалося? Як вчили дітей учитись?

10. Чи виділявся час для самостійної роботи учнів з відповідним інструктажем щодо виконання завдань?
11. Диференціація на уроці. Як планували, що вдалося?
12. Як працювали з підручниками?
13. Як підготували дітей до виконання домашнього завдання?
14. Як вдалося реалізувати девіз: навчайся на уроці?
15. Чи не було перевантаження школярів домашнім завданням? Загальні нормативи затраченого часу на виконання домашніх завдань: 3-4 класи – до 1 години; 5-7 класи – до 1,5 годин; 8 клас – до 2 годин;
9-11 класи – до 2,5 годин на всі предмети при умові, що учень повинен вчити матеріал на уроці.
16. Чи враховані зони втомлюваності учнів на уроці (1-4 хвилини – 60% засвоєння матеріалу; 5-23 хвилини – 80 %; 24 – 34 хвилини – 25 – 50 % (в залежності від майстерності вчителя); 35 – 45 хвилин – 30%) та відповідно, чи проводяться фізкультпаузи.
17. Чи враховані психолого-фізіологічні особливості школярів під час уроку?
18. Підведіть підсумки. Які із поставлених завдань вдалось реалізувати? Що не вдалось? Які шляхи подолання недоліків Ви бачите?