Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 2013-2014 навчальному році

САГАЙДАЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ
ШИШАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

НАКАЗ
05.09.2013 Сагайдак №50

Про організацію методичної роботи
з педагогічними працівниками
в 2013-2014 навчальному році

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”; керуючись інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського з організації методичної роботи, РМК відділу освіти, молоді та спорту Шишацької райдержадміністрації; згідно аналізу методичної роботи; з метою координації науково-методичного та навчального забезпечення педагогічного процесу, організації удосконалення спеціальної освіти та кваліфікації педагогічних працівників, координації методичної роботи в навчально-виховних закладах освіти району, розвитку творчої активності педагогів та впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій

Н А К А З У Ю:

1. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Кашубі Н.М., головам шкільних методичних об’єднань:
1.1. Удосконалювати зміст науково-методичної роботи, забезпечувати її національну спрямованість відповідно до економічних, політичних, соціокультурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи.
1.2. Всю методичну роботу спрямувати на реалізацію нової загальної науково-методичної проблеми «Оптимальне поєднання основних форм методичної роботи як запорука забезпечення компетентісного підходу до організації навчально-виховного процесу та формування у дітей позитивної мотивації до навчання» та науково-методичної проблеми школи «Реалізація компетентнісного підходу до розвитку творчої особистості школяра шляхом інтенсифікації процесу вдосконалення педагогічної майстерності вчителя».
1.3. Здійснити організаційно-методичні заходи щодо належної роботи над новою загальною науково-методичною проблемою у ЗНЗ (2013-2014 н.р.).
1.4. Спрямувати методичну роботу на забезпечення реалізації нового Державного стандарту початкової і базової загальної середньої освіти, відповідно у 1-2, 5-их класах.
1.5. Керуючись рекомендаціями ПОІППО ім. М.В. Остроградського, РМК відділу освіти, молоді та спорту Шишацької райдержадміністрації, змістити акцент у організації методичних заходів із колективних та групових на індивідуальні; долаючи прояви формалізму, впроваджувати інтерактивні форми та диференційовані підходи до роботи.
1.6. Надавати постійну допомогу вчителям з організації методичної роботи.

2. Усім педагогічним працівникам:
2.1. З метою забезпечення системного підходу до організації методичної роботи під час індивідуальних, групових та колективних форм роботи вирішувати проблемні питання:
1) Інтерактивні технології навчання – засіб формування комунікативної компетентності.
2) Вплив емоцій на формування позитивної мотивації дитини до
навчання(емоційні методи мотивації).
3) Володіння способами підвищення внутрішньої мотивації до навчання.
4) Суть поняття «інноваційна педагогічна технологія».
5) Створення ситуації успіху на уроці.
6) Уміння вчителя здійснювати аналіз та самоаналіз уроку.
7) Реалізація інтегративного змісту формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів.
2.2. У роботі широко використовувати освітні портали, соціальні мережі.
2.3. Надавати пріоритети впровадженню у навчальній діяльності інноваційних технологій з використанням Інтернет-простору.
2.4. Забезпечувати своєчасну подачу (за два тижні до початку проходження курсів підвищення кваліфікації) методистам РМК систематизованих робочих матеріалів згідно переліку (наказ відділу освіти райдержадміністрації № 185 від 13.05.2009р.)
2.5. З метою належного обліку участі у різних формах методичної роботи вести в міжатестаційний період індивідуальні облікові картки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (наказ відділу освіти райдержадміністрації № 325 від 23.11.2012 р. «Про облік роботи педпрацівників ЗНЗ району у міжатестаційний період»).
3. Забезпечити роботу шкільних методичних об’єднань педагогічних працівників з періодичністю засідань не менше 4 разів на навчальний рік та затвердити керівників ШМО:
- учителів початкових класів – Устименко Наталія Григорівна;
- учителів предметів суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів – Дубас Любов Іванівна;
- учителів предметів природничо-математичного циклу, освітніх галузей «Технології», «Здоров’я і фізична культура» – Кукіб Олена Василівна;
- класних керівників 1-11-их класів – Степаненко Марина Миколаївна.
4. У відповідності з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 р. (протокол № 2/1-19 ) провести шкільний етап конкурсу “Учитель року-2014” у визначених номінаціях.
5. Сприяти забезпеченню стовідсоткової підготовки вчителів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі за програмами Intel «Навчання для майбутнього», Microsoft «Партнерство у навчанні».
6. Протягом навчального року здійснювати організаційні та науково-методичні заходи щодо методичного супроводу переходу ЗНЗ до роботи за новими Державними стандартами.
7. Забезпечити методичний супровід підготовки педагогічних працівників до презентацій власного педагогічного досвіду та досягнень на засіданні педагогічної ради (січень 2014 р.), розширеному засіданні ради районного методичного кабінету (січень 2014 р.).
8. Сприяти системній роботі вчителя над підвищенням кваліфікації в міжкурсовий період.
9. Систематично забезпечувати участь педагогічних працівників у різних формах методичної роботи на рівні навчального закладу та району.
10. Забезпечувати вивчення проблемних питань під час поетапної реалізації програми роботи над загальною методичною темою.
11. Сприяти підготовці мультимедійних презентацій педагогічним працівникам, які готуються до участі у обласних та районних ярмарках педагогічних технологій.
12. Сприяти поданню матеріалів від ЗНЗ на публікації у інформаційно-методичному віснику районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Шишацької райдержадміністрації.
13. До 20 травня 2014 р. на відділ освіти, молоді та спорту (РМК) подати копію наказу по навчальному закладу про стан методичної роботи.
14. У 2013-2014 н.р. районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту в загальноосвітніх навчальних закладах Шишацького району здійснюватиме моніторинг якості навчальних досягнень учнів та стану викладання:
- початкові класи (математика) – І семестр;
- математика (5, 9, 11 кл.) – І семестр: листопад-грудень;
- початкові класи (природознавство) – ІІ семестр: лютий-березень;
- правознавство (9,11 кл.) – ІІ семестр: березень-квітень.
15. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Кашубу Н.М.

Директор школи М.В. Степаненко