Оприлюднення інформації ст. 30 Закону України “Про освіту”

 

№ з/п Зміст Посилання
Документи
1 Статут закладу Статут НВК
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності
3 Сертифікат про акредитацію освітніх послуг
4 Річний звіт про діяльність закладу Звіт діяльність НВК 2017-2018
Річний звіт про діяльність навчального закладу в 2016-2017 н.р.
5 Правила прийому учнів (зарахування та відрахування учнів) Зарахування та відрахування учнів та вихованців дошкільного відділу проводиться відповідно до п.п.2.5, 2.22, 2.23 Статуту НВК
Інформація
6 Структура та органи управління Структура та органи управління
7 Кадровий склад  згідно з ліцензійними умовами Кадровий склад закладу
8 Освітні програми, що реалізуються 1-4 класи
5-9 класи
9 Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами
10 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
11 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі
12 Мова освітнього процесу Відповідно до п.1 ст.7 Закону України “Про освіту” мовою освітнього процесу є українська мова
13 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) Вакантних посад немає
14 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Матерільно- технічне забезпечення
15 Результати моніторингу якості освіти
16 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами Умови доступності закладу
17 Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість Відсутні
18 Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг
19 Вибір підручників 2 клас
Кошторис
20 Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів за 2017 р. Кошторис закладу за 2017 рік
Кошторис закладу на 2018 рік
21 Баланс на 2017 р звіт про фінансові результати  та звіт про надходження та використання коштів за 2017 р. Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
Касові видатки на 01.07.2018 Сагайдак НВК
Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
22 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням вартості) Благодійної допомоги не отримували
23 Кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством Не отримували