Оприлюднення інформації ст. 30 Закону України “Про освіту”

 

№ з/п Зміст Посилання
Документи
1 Статут закладу Статут НВК
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності Розпорядження про видачу ліцензії
3 Сертифікат про акредитацію освітніх послуг
4 Річний звіт про діяльність закладу >Звіт директора про діяльність навчального закладу в 2019-2020 навчальному році
Звіт про діяльність навчального закладу в 2018-2019 н.р.
Звіт діяльність НВК 2017-2018
Річний звіт про діяльність навчального закладу в 2016-2017 н.р.
5 Правила прийому учнів (зарахування та відрахування учнів) Зарахування та відрахування учнів та вихованців дошкільного відділу проводиться відповідно до п.п.2.5, 2.22, 2.23 Статуту НВК
Інформація
6 Структура та органи управління Структура та органи управління
7 Кадровий склад  згідно з ліцензійними умовами Кадровий склад закладу
8 Освітні програми, що реалізуються Освітня програма на 2020-2021 навчальний рік
Навчальні програми:
1-4 класи
5-9 класи
10-11 класи
9 Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами
10 Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником Розпорядження
11 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі
12 Мова освітнього процесу Відповідно до п.1 ст.7 Закону України “Про освіту” мовою освітнього процесу є українська мова
13 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) Вакантних посад немає
14 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Матерільно- технічне забезпечення
15 Результати моніторингу якості освіти
16 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами Умови доступності закладу
17 Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість Відсутні
18 Порядок надання та оплати додаткових освітніх та інших послуг
19 Вибір підручників 3 клас, 4 клас, 7 клас
Кошторис
20 Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів Кошторис закладу на 2021 рік
Кошторис закладу на 2020 рік
Кошторис закладу на 2019 рік
Кошторис закладу на 2018 рік
Кошторис закладу за 2017 рік
21 Баланс на 2017 р звіт про фінансові результати  та звіт про надходження та використання коштів за 2017 р. Витрати станом на 01.04.2020
Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
Касові видатки на 01.07.2018 Сагайдак НВК
Касові видатки на 01.11.2017р. ДНЗ Росинка-Сагайдак
22 Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (із зазначенням вартості) Благодійної допомоги не отримували
23 Кошти отримані з інших джерел, не заборонених законодавством Не отримували