Дистанційне навчання

images

Дистанці́йне навча́ння (англ. Distant learning) — новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Знання безумовно відіграють важливу роль у нашому житті. Не даремно кажуть, що «навчатися ніколи не пізно» і що «хто володіє інформацією, той володіє світом». Якщо вам не вистачає часу, ви без проблем можете обрати для себе дистанційне навчання. Пам’ятайте, що отримувати знання ви можете не залежно від місця вашого перебування!

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп’ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і викладачів-модераторів. До переваг дистанційного навчання відносять асинхронність, доступність інформації, зменшення соціальної дистанції. У ньому виділені такі принципи забезпечення якості:

• Заохочення контактів між учнями і вчителем.
• Розвиток співробітництва учнів.
• Використання активних засобів навчання.
• Швидкий зворотний зв’язок.
• Ефективне використання часу.
• Висока мотивація.
• Врахування здібностей учнів та використання індивідуальних маршрутів навчання.

ПОСИЛАННЯ на деякі дистанційні курси

Дистанційне навчання
http://www.testmath.com.ua/ Учні Вивчаємо математику
http://disted.edu.vn.ua/ Учні on-line система дистанційної підтримки навчання
http://dl.kharkiv.edu/ Учні Дистанційні курси НТУ “ХПИ”
http://www.urok-online.com.ua/ Учні Урок он-лайн
http://www.interneturok.ru/ Учні Коллекция видеоуроков
http://www.kharkivosvita.net.ua/cdo/index.php?lang=uk_utf8 Учні Система дистанційного навчання “Доступна освіта”

Програмне забезпечення для дистанційного навчання може бути придбаним, виконаним за допомогою конструкторів веб-сайтів, розробленим самостійно шляхом «прямого» програмування. У навчальній практиці найчастіше використовується вільно поширюване програмне забезпечення з відкритими кодами. Найбільшою популярністю в системі освіти користується платформа Moodle – модульно-динамічне, об’єктно-орієнтоване освітнє середовище – програмний комплекс для створення та проведення курсів дистанційного навчання. Платформа оснащена великою кількістю інструментів, які надають можливість співпрацювати на рівнях учень – учень, учень – викладач, викладач – учень. До таких інструментів належать: Опитування, Анкети, Чати, Форуми, Уроки, Тести, Глосарії, Завдання тощо. Платформа зручна у користуванні, як для викладача, так і для слухача курсу. Викладачеві система Moodle надає можливість створювати курси різної складності та структури. Платформа підтримує три види форматів курсу: формат-календар, що дозволяє обмежити курси у часі; формат-структура не має обмежень у часі та передбачає розбивку курсу за темами; формат-форум організовує просте обговорення тем курсу. Для цього у системі передбачена велика кількість модулів, що дозволяють розміщувати лекційний матеріал у вигляді книги, текстової сторінки, Веб-сторінки, файлів різних форматів, директорій. У зв’язку з тим, що система достатньо захищена від небажаних користувачів, вона зручна для проведення таких видів роботи, як чат, форум, Інтернет-семінар, а велика кількість інструментів перевірки знань дозволяє якісно організувати різні види контрольних робіт для слухачів на дистанційному етапі. Система має велику кількість контролюючих модулів. Викладач може оцінити будь-який вид діяльності в навчальному курсі, а також написати відгук до будь-якої роботи, в якому може вказати недоліки та шляхи вирішення труднощів, що виникли. У системі передбачена можливість створення та використання в рамках курсу будь-якої системи оцінювання, яка задається викладачем курсу. Moodle надає можливість здійснити аналіз участі та активності окремих учасників курсу, аналіз часу, відведеного на роботу з матеріалами; оцінку того, опанування яких елементів курсу викликало у групі (або даного учасника) окремі труднощі; дозволяє швидко надати допомогу під час навчальної роботи слухачів в мережі Інтернет шляхом завантаження додаткових матеріалів. Слухачеві платформа дозволяє опановувати навчальний матеріал, як, безпосередньо, на сторінці курсу, так і завантажувати окремі файли курсу на свій комп’ютер та вивчати у зручний час, не виходячи до мережі Інтернет. Можливості платформи дозволяють слухачам курсів вільно використовувати багато навчальних ресурсів та матеріалів, а також забезпечує комунікаційну взаємодію учасників навчального процесу як у синхронному режимі за допомогою чату (учасникам навчального процесу необхідно мати доступ до мережі в один і той самий час), так і в асинхронному режимі за допомогою форуму, e-mail, робочого зошита, тощо (одночасний доступ до мережі не потрібен). Система підтримує обмін файлами буд’яких форматів – як між викладачем та слухачем, так і між самими слухачами. Важливою особливістю Moodle є те, що система створює та зберігає портфоліо кожного слухача: усі роботи, що він зробив, оцінки, коментарі викладача, усі повідомлення на форумі.

МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОРТАЛУ «КЛАСНА ОЦІНКА»

Модуль дистанційного навчання порталу «КЛАСНА ОЦІНКА» створений для організації дистанційного навчання учнів різним дисциплінам.

Кожний користувач має свої індивідуальні Логін та Пароль.

Курси можуть бути як безкоштовні, так и платні. Курси можуть бути як з підтримкою викладачем, так і без підтримки. Курси можуть бути створені викладачами як індивідуально, так і від організації (наприклад, школи, ліцею та т.і.). В останньому випадку адміністрація організації повинна буде підтвердити приналежність до неї викладача.

Модуль дистанційного навчання вирішує наступні задачі:

 1. Подача теоретичного матеріалу.

  • урок/лекція (в т.ч. мультимедіа),

  • опис практичної/лабораторної роботи,

  • глосарій,

  • бібліотека.

 2. Перевірка засвоєння матеріалу.

  • звіт з практичної/лабораторної роботи,

  • питання/задачі до уроку/лекції (домашні завдання),

  • контрольні роботи – як в текстовій, так і в тестовій формі,

  • тести:

   1. для самоконтролю,

   2. для оцінювання знань.

 3. Спілкування з вчителем.

  • питання по курсу (через розділ «Питання, Що Часто Задаються» (FAQ/ПЩЧЗ)),

  • форум,

  • ICQ, Skype, E-mail, телефон та інш.

 4. Спілкування між учнями.

  • обговорення матеріалу на форумі,

  • інформація про учнів, які навчаються на тому ж курсі.

Для викладача

При вході в систему викладач бачить:

  • список курсів, які веде,

  • активність своїх учнів:

   1. завдання, які були вислані на перевірку,

   2. тести, що пройдені учнями,

   3. питання, що задані учнями по курсам, що вивчаються ними, та інш.

  • Весь курс навчання розбивається на частини, які складаються з:

   1. уроків/лекцій,

   2. практичних/лабораторних робот,

   3. домашніх/контрольних робот,

   4. тестів для перевірки засвоєння учнем матеріалу, що пройдений, та інш.

    При створенні курсу викладач:

  • створює визначення до лекцій/уроків (в т.ч. використовує глосарій порталу),

 • завантажує мультимедіа к курсу,

 • веде розділ «Питання, Що Часто Задаються» (FAQ/ПЩЧЗ),

 • завантажує книги для курсу (у вигляді файлів *.doc, *.txt, *.pdf, *.djvu та інш.):

 • із власних джерел,

 • із бібліотеки порталу.

 • визначає систему прав доступу для учнів, інших вчителів.

Всі складові курсу можуть бути:

 • завантажені з файлу,

 • підключені до курсу з вже завантажених в систему,

 • набрані в редакторі самої системи.

Для Практичних/лабораторних робот, Домашніх/контрольних робот, Тестів для матеріалу, що пройдено викладач сам встановлює кількість контрольних запитань, час для проходження тестів, число балів та інш. При створенні тестів є широкі можливості для вибору типу відповіді (множинний вибір, одиничний вибір, словесна відповідь та інш.).

Для учня

При вході в систему учень бачить:

 • список курсів, на які зареєстрований,

 • повідомлення від викладача.

Учень має доступ до короткої інформації по всіх дисциплінах, що викладаються на порталі (склад обраного курсу, викладач курсу).

Учень має повний доступ до інформації про курси, на які зареєстрований і навчається:

 • склад обраного курсу,

 • викладач курсу,

 • рекомендації викладача,

 • вивчення уроку (лекції) і перегляд мультимедіа до нього,

 • рекомендована література,

 • отримання завдань,

 • проходження тестів по закінченні уроку з метою закріплення матеріалу, що пройдений,

 • проходження контрольних та звітних тестувань,

 • оцінки по уроках (лекціях), практичним заняттям, контрольним роботам, іспиту,

 • можливість спілкування як з викладачем, який веде курс з дисципліни, так і з іншими учнями, які навчаються або вже пройшли навчання на даному курсі.

По закінченні навчання та успішному проходженню звітних тестів учень отримує іменний сертифікат, який має індивідуальний номер і реєструється в базі даних сертифікатів порталу «КЛАСНА ОЦІНКА».